18%تخفیف
تغذیه تکمیلی کودک
600,000 490,000 تومان
500,000 تومان
165,000 تومان
498,000 تومان
165,000 تومان
21%تخفیف
آمادگی روحی و جسمی بارداری
27%تخفیف
مراقبت های بارداری جامع
498,000 365,000 تومان
245,000 تومان
24%تخفیف
آموزش شیردهی
355,000 270,000 تومان