من که هستم…
نکات مربوط به نوزادان

بند ناف نوزادان  

نکات کلیدی و کاربردی در مورد بند ناف نوزادان

ورنیکس پوست

آموزش مربوط به ورنیکس نوزادان از لحظه ی تولد به بعد

مدفوع نوزادان  

خصوصیات مدفوع نوزادان و تعداد دفع و ظاهر طبیعیه آن

خواب نوزادان

راهکارهای خواباندن نوزادان